Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

juli 17, 2017

Bent u een verhuurder van een of meer huurwoningen in de gereguleerde huursector? Wilt u de energieprestatie van uw huurwoning(en) verbeteren? Vraag de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) aan tot en met 31 december 2018.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiermee een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord.

Voor meer informatie kunt u http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step kijken of neemt  u contact op met onze adviseurs.