Project Gemeente Maassluis | Projectmanagement Bouw

Aanpassingen en renovatie gemalen Gemeente Maassluis

Toegepast op de persleiding van het rioolgemaal Merellaan naar rioolgemaal Maassluis (persleiding en beide gemalen zijn eigendom) van het Hoogheemraadschap van Delfland, injecteren op dit moment van een 9–tal rioolgemalen van de gemeente Maassluis.
Opdrachtgever

Gemeente Maassluis

Betrokken partijen

Royal Haskoning

Datum

Voorbereiding: 2010 Uitvoering: 2011 - 2012

Werkzaamheden Base Consultancy

. ontwerp
. tekenwerk
. vergunning aanvragen
. contact onderhouden tussen de aannemer en de gemeente

Raymond

Adviseur

Het rioolgemaal Merellaan is voor enkele jaren gerenoveerd en zijn aangepast aan nieuwe ontwerpdebieten. Als gevolg van toename van het ontwerpdebiet van rioolgemaal Merellaan zullen de drukken in de persleiding toenemen. De gemalen van de gemeente Maassluis die zijn aangesloten op deze persleiding zijn nog niet aangepast op deze vernieuwde verhoogde drukken.

Om te voorkomen dat deze gemeentelijke gemalen worden weggedrukt door de grotere capaciteit van rioolgemaal Merellaan werkt dit gemaal nog steeds op de oude capaciteit. De gemeentelijke gemalen dienen nu mechanisch, elektrisch, bouwkundig en civieltechnisch aangepast te worden aan het nieuwe ontwerp.

De aanpassing en renovatie van de gemalen is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Maassluis.
Interesse?
bel Raymond
070 30 30 454
Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13