Project Gemeente Maassluis | Base Consultancy

Inspecties Flora Holland

Opdrachtgever

Flora Holland / C-T-K B.V.

Betrokken partijen

NVT

Datum

Februari 2015-Heden

Werkzaamheden Base Consultancy

  • Projectbegeleiding tijdens de voorbereidingen, uitvoering en nazorg
  • Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning
  • Bepalen van elementen bouw en civiel
  • Conditiebepaling conform de NEN 2767 en de civiele delen conform NEN 2767-4.

Herman

Adviseur

"In 2014 is door Flora Holland besloten om te gaan werken met één uniforme MOP voor de export locaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg met het doel te komen tot een eenduidige opbouw van elementen, conditieniveaus en vervangingsinvesteringen.
In deze aanvraag zijn de kaders aangegeven voor het bepalen van deze elementen voor gebouwen en terreinen voor de nieuwe uniforme MOP.

Projectdoel:
Het project is het bepalen van elementen, invoeren van deze elementen en conditiebepaling en de algehele coördinatie van dit werk.

Bepalen van de elementen voor drie export locaties
- Invoer elementen in Planon
- Omzetten bestaande elementen
- Benoemen eigendommen van Flora Holland
- Weergave elementen
- Conditiebepaling"
Interesse?
bel Herman
070 30 30 454
Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13