Project kostenadviseur TU Delft | Bouwbegroting

Kostenadviseur Kindcentrum TUDelft

Op de campus van de TU Delft wordt een Internationaal Kindcentrum (IKC) gerealiseerd. In december 2015 heeft het College van Bestuur van de TU Delft ingestemd met het opstarten van de initiatieffase van het project ‘kinderopvang op de TU campus’.
Opdrachtgever

FMVG TU Delft

Betrokken partijen

nvt

Datum

mei 2014-heden

Werkzaamheden Base Consultancy

Kostendeskundige:
Definitiefase – augustus 2014; Opstellen/ aanpassen/ definitief maken
Investeringsbudget.
DO fase – september 2014; Opstellen/ aanpassen en definitief maken DO
Begroting.
TO fase – oktober 2014; Opstellen/ aanpassen/ definitief maken TO begroting.
Prijs en Contractvorming – november 2014; beoordelen begrotingen aannemers en advies
Uitvoering gereed – maart 2015 – april 2015: beoordelen documenten en advies.
Uitvoeringsfase mei 2015 – juli 2015; beoordelen meer- en minderwerk en advies.
Gebruik – medio april 2015: gebruik en advies.

Richard

Adviseur

Op de campus van de TU Delft wordt een Internationaal Kindcentrum (IKC) gerealiseerd. In december 2015. In dit centrum komen 3 partijen zijn een kinderdagverblijf, school en de TU-delft welke op de boven gelegen verdiepingen zal worden gevestigd. Base consultancy is bij dit project betrokken als kostendeskundige en begeleid het project vanaf definitiefase tot nazorg.
Tijdens het selecteren van een aanbieder voor het kinderdagverblijf bleek dat er in Delft een initiatief bestond om een internationaal georiënteerde basisschool te starten met daarbij een kinderdagverblijf. In samenspraak met de gemeente Delft en de betrokken partijen is er besloten om het kinderdagverblijf en de internationale basisschool te combineren op één locatie. Als locatie is de begane grond van het OTB gebouw aan de Jaffalaan op de TU campus geselecteerd. Het IKC is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. De
omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang zij willen deelnemen, met minimale en maximale uren, maar met een ruim openingsregime.
Interesse?
bel Richard
070 30 30 454
bel Ronald
070 30 30 454
Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13