Project Meerjarenonderhoud Midden-Delfland

Meerjarenonderhoud Midden-Delfland

Opdrachtgever

Gemeente Midden-Delfland

Betrokken partijen

Diverse partijen

Datum

Vanaf 2009-heden

Werkzaamheden Base Consultancy

. het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen
. het toezien op uitvoering van alle onderdelen die opgenomen zijn in de meerjarenonderhoudsplanning
. het structureel en dagelijks beheer van alle panden, in samenwerking met de opdrachtgever
. bouwkundige advisering aan de opdrachtgever
. projectbegeleiding tijdens voorbereiding, uitvoering en eventuele nazorg
. het opstellen van werkomschrijvingen
. brandveiligheidsadvies, waaronder brandscheidingen controleren en vluchtplannen tekenen.

Erwin

Adviseur

Voor het onderhoud van hun panden was de gemeente Midden Delfland op zoek naar een adviseur die kon helpen in het opstellen van een document waarin de bouwkundige status van alle panden gedurende de komende 10 jaar staat omschreven. Tevens moesten de financiƫle consequenties van deze gegevens hierin worden opgenomen.

Base Consultancy begon met opnames van alle panden die in het beheer van de gemeente Midden Delfland zijn. Uit deze gegevens werd een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld.

De onderhoudsgegevens worden ingevoerd en bijgehouden in een door Base Consultancy ontwikkeld webbased systeem dat BC Beheer heet. Voor zowel het structurele als het dagelijkse onderhoud zijn systemen ontwikkeld die het onderhoud vastleggen en het verloop van de status hiervan monitoren. Base Consultancy draagt zorg voor het wekelijks bijwerken van de gegevens ten behoeve van het onderhoud.

Daarnaast wordt Base Consultancy als bouwkundig adviseur betrokken bij diverse onderhoudsprojecten die hieruit voortvloeien. Het uiteindelijke doel van het project is een gewenst niveau van onderhoud te realiseren dat in dagelijkse, structurele en financiƫle zin beheersbaar is voor de opdrachtgever.
Interesse?
bel Erwin
070 30 30 454
mail Zakaria
zb@base-consultancy.nl
bel Zakaria
070 30 30 454
Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13