Project nieuwbouw CVV Zwervers | Base Consultancy

Nieuwbouw CVV Zwervers

In verband met de gebiedsontwikkeling van Couwenhoek te Capelle aan den IJssel moest het bestaande clubgebouw van CVV Zwervers wijken. Hiervoor in de plaats komt op een andere locatie op het sportpark een nieuw clubgebouw voor CVV Zwervers.
Opdrachtgever

Gemeente Capelle aan den IJssel

Betrokken partijen

MoederscheimMoonen Architects, Bouwbedrijf Mattone BV,

Datum

oktober 2013 - Heden

Werkzaamheden Base Consultancy

Directievoering nieuwbouw

 • Vertegenwoordigen van de opdrachtgever
 • Bewaken van de belangen van de opdrachtgever
 • Aanspreekpunt voor alle betrokken partijen
 • Voorzitten van bouwvergaderingen
 • Beoordelen en adviseren over meer- en minderwerk
 • Nazorg

Toezicht nieuwbouw

 • Bijwonen van werkoverleg en bouwoverleg
 • Vooropnames en opleveringen
 • Documentbeheer
 • Bouwkundig toezicht op uitvoeringswerkzaamheden en verslaglegging
 • Beoordelen van diverse bouwwerkzaamheden en werktekeningen

Richard

Directievoerder

Het ontwerp van het clubgebouw is van MoederscheimMoonen Architects. In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft Base Consultancy de directievoering en toezicht voor de nieuwbouw van het clubgebouw CVV Zwervers uitgevoerd. Bouwbedrijf Mattone is in oktober 2013 begonnen met de bouw van het clubgebouw en zal begin zomer 2014 opgeleverd gaan worden.
Interesse?
bel Richard
070 30 30 454
bel Jeroen
070 30 30 454
Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13