Projectbegeleiding zonnestroom installatie panden van SGZ - Base Consultancy

Projectbegeleiding zonnestroom installatie panden van SGZ

Opdrachtgever

SGZ (stichting georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer)

Betrokken partijen

van Dorp Installatie

Datum

Februari - mei 2017

Werkzaamheden Base Consultancy

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Aanbestedingsstukken opgesteld
  • Projectbegeleiding gedurende het gehele project
  • Toezicht tijdens uitvoeringsfase

In opdracht van SGZ hebben we voor alle eigendomslocaties in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om op het dak een zonnestroominstallatie te plaatsen. Middels een dakopname hebben we vast gesteld welke locaties in aanmerking komen en wat de investering + terugverdientijd zal zijn.

Uit het advies van Base Consultancy is naar voren gekomen dat er 8 locaties in aanmerking komen voor een zonnestroominstallatie. De directie van SGZ heeft dit overgenomen en Base Consultancy verzocht een aanbesteding uit te schrijven om een geschikte partij te selecteren voor de werkzaamheden. Hiervoor heeft Base Consultancy de aanbestedingsstukken opgesteld en partijen benaderd om in te schrijven op het project.

Na het ontvangst van de stukken heeft er een vergelijking plaats gevonden op basis van geld, planning en kwaliteit wat heeft geleid tot een advies richting SGZ om het project te laten uit voeren door de huisinstallateur Van Dorp. Het project is uitgevoerd in twee fases omdat er een viertal locaties in aanmerking kwamen voor een SDE+ subsidie, omdat de inschrijving hiervoor kon worden gedaan vanaf oktober is met de uitvoering gewacht van deze locaties.

Base Consultancy heeft de uitvoering begeleidt, toezicht gehouden en de opleveringen waargenomen voor de opdrachtgever.
Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13