Project rioolrenovatie en afkoppelen hwa lijnbaan

Rioolrenovatie en afkoppelen HWA Lijnbaan

Bij de rioolrenovatie Lijnbaan is een integrale aanpak de norm. Rioolvervanging wordt zoveel mogelijk gecombineerd met een integrale straat- of wijkaanpak.
Opdrachtgever

Gemeente Maassluis

Betrokken partijen

van Dijk Maasland BV

Datum

Mei 2012

Werkzaamheden Base Consultancy

Projectbegeleiding tijdens de voorbereidingsfase:

. vertegenwoordigen van de opdrachtgever
. begeleiding tijdens de aanbesteding

 

Projectbegeleiding tijdens de uitvoering:

. coördineren van de uitvoering
. tijdig rapporteren aan de directievoerder/projectleider over voortgang en afwijkingen
. het uitzetten van offertes bij derden

 

Herman

Adviseur

In dit project wordt het gemengde stelsel vervangen door een gescheiden stelsel, dat wil zeggen dat er een rioolbuis voor het vuil en schoonwater wordt aangelegd. Tevens worden de HWA (hemelwaterafvoer) van de dakvlakken afgekoppeld.
Er wordt maximaal rendement gehaald met een minimum aan kosten, waarbij de maatschappelijke overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Deze integrale aanpak wordt in samenwerking met de woningcorporatie Maasdelta gerealiseerd.
Interesse?
bel Herman
070 30 30 454
bel Raymond
070 30 30 454
Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13