Toezicht en controle valbeveiliging rijksgebouwendienst

Rijksgebouwendienst - Veilig werken op hoogte

De Rijksoverheid heeft veiligheid hoog in het vaandel staan, hierom voorziet de Rijksgebouwendienst al hun objecten van valveiligheidsvoorzieningen om zo een veilige toegang en werkplek te creëren voor (onderhouds)werkzaamheden op het dak.
Opdrachtgever

Rijksgebouwendienst

Betrokken partijen

Valprevent, Oranjedak West, Toes Montage, Patina valbeveiliging, SC², Eurosafe Solutions, Roofing, Lukasse

Datum

Augustus 2011 - heden

Werkzaamheden Base Consultancy

Projectbegeleiding

. controleren van de tekeningen / kosten voor het aanbrengen van de valbeveiliging

. toezicht op locatie tijdens de montage van de valbeveiliging

. valveiligheidsvoorzieningen opleveren en overdragen aan de gebruikers

. advies aanbesteding fase 2

 

Ronald
De diversiteit van deze objecten is zeer groot: publieke gebouwen, overheidsgebouwen, musea, gevangenissen enz.
Door de verscheidenheid aan panden, functies en gebruikers zal er voor iedere locatie een geschikt ontwerp moeten worden opgesteld, Base Consultancy toetst de ontwerpen op de vigerende eisen / normen rekening houdend met de wensen van de gebruiker en uitstraling van het pand.
Voor fase 1 bestaande uit 550 objecten houdt Base Consultancy op locatie toezicht op de werkzaamheden van de aannemers en verzorgd na de montage de oplevering ter plaatse en worden de voorzieningen overgedragen naar de verschillende gebruikers.
Voor fase 2 van de objecten van de Rijksgebouwendienst is een nieuwe openbare aanbesteding op de markt gekomen, deze fase betreft 446 objecten verdeeld over vijf landelijke percelen.
Base Consultancy heeft deel uitgemaakt van het adviesteam voor de aanbesteding Veilig Werken op Hoogte fase 2
Interesse?
bel Ronald
070 30 30 454
bel Tom
070 30 30 454
Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13