Bouwtekeningen - Base Consultancy
← Terug naar diensten overzicht

Bouwtekeningen

Tijdens de engineering, uitvoering en beheer & onderhoud fase spelen tekeningen een belangrijke rol als informatiedrager. Het kan zijn dat er van het  pand(en) en omgeving geen tekeningen zijn, of dat deze tekeningen niet meer volledig zijn door bijvoorbeeld aanpassingen en/of uitbreidingen.

Wij maken, na het pand en/of buitenruimte te hebben ingemeten, een actuele tekening. Eenmaal digitaal zijn deze tekeningen met enige aanpassingen bruikbaar voor verschillende doeleinden zoals:

  • Ontwerptekeningen. Dit zijn tekeningen waarop globaal duidelijk wordt hoe het project eruit gaat zien.
  • Vergunningstekeningen. Tekeningen met detaillering die bij de aanvraag van vergunningen gevoegd moeten worden.
  • Inrichtingstekeningen.  Inrichtingstekeningen maken wij op basis van de NEN1824, zodat de werkplekken volgens de geldende arbo wetgeving worden ingericht. Onze tekeningen bieden op de millimeter nauwkeurig inzicht in de ruimte en indeling voorafgaand aan de verhuizing of voordat er heringericht wordt. Om een nog duidelijker beeld te krijgen van de ruimte met de inrichting, kunnen we ook een eenvoudige maar effectieve 3D-visualisatie vervaardigen.
  • Situatietekeningen. De situatietekening is een tekening waarbij inzichtelijk moet worden gemaakt hoe en waar het/de gebouw(en) op de kavel staan. Aangelegen delen, zoals wegen, sloten en aanliggende bebouwing wordt hierbij ook verwerkt. Wij creëren met behulp van kleuren goed leesbare tekeningen die zelfs voor personen zonder bouwkundige achtergrond begrijpbaar zijn.
  • Bestektekeningen. In een bestektekening vindt men alle relevante gegevens die nodig zijn bij bouwprocessen zoals plattegronden en doorsneden. Een bestektekening vormt samen met het bestek de basis vormen voor een contract tussen opdrachtgever en aannemer.
  • Werktekeningen voor de uitvoering. In deze tekeningen wordt het project tot in detail uitgetekend. Zo kan worden nagegaan hoe bepaalde onderdelen in elkaar zitten en dus gemaakt dienen te worden.
  • Ontruimingsplattegronden. Dit zijn plattegronden van een gebouw, fabriek of technische installatie, of een gedeelte hiervan, waarop de locaties van  reddingsmiddelen, handmelders, brandblusmiddelen en de nooduitgangen en vluchtroutes zijn weergegeven conform de NEN 1414.

De digitale tekeningen kunnen in de toekomst bij eventuele verbouwingen en/of uitbreidingen gemakkelijk worden aangepast en worden hergebruikt. Het tekenwerk kan in verschillende bestandsformaten inclusief foto’s en viewer aangeleverd worden. Door het digitaal maken van uw bouwwerk is het tekenwerk niet een eenmalige uitgave maar een investering voor de toekomst, zeker wanneer u meerdere objecten, panden of de buitenruimten beheert.

Tekeningen kabels en leidingen

De enorme ontwikkeling van de ondergrondse infrastructuur in Nederland maakt het tegenwoordig noodzakelijk dat de beschrijving van de ligging van de diverse kabels en leidingen op bepaalde locaties up-to-date wordt vastgelegd.

Wij kunnen voor u de kabels en leidingen inventariseren en digitaliseren, zodat u altijd over de juiste informatie beschikt. De kabels en leidingen worden per discipline op één tekening gezet, zodat u bijvoorbeeld bij een wegreconstructie niet onaangenaam wordt verrast door hoge onvoorziene kosten wegens het omleggen van de kabels en leidingen.

Meer weten over tekeningen?

Meer weten over tekeningen? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.

Interesse?
bel Raymond
070 30 30 454
Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13