Omgevingsvergunningen - Base Consultancy
← Terug naar diensten overzicht

Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunning is sinds 1 oktober 2010 de nieuwe noemer waar alle vergunningen onder vallen die te maken hebben met bouwen, verbouwen, slopen, maatregelen m.b.t. brandveiligheid, plaatsen van reclame uitingen en nog enkele kleine vergunningen zoals het kappen van bomen of het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de openbare weg. Een omgevingsvergunning is online aan te vragen via het omgevingsloket.

Wij hebben veel ervaring met de diverse aanvragen van omgevingsvergunningen. Behalve de aanvraag zelf dragen wij ook zorg voor de tekeningen, constructieberekeningen en alle overige benodigde stukken. Wij voeren overleg met de gemeente, welstandscommissie en brandweer indien nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een veel aangevraagde vergunning is een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Dit kan een vergunning zijn voor particulieren die een aanpassingen willen doen aan hun bestaande woning, maar ook vergunningen voor bedrijven die hun locatie uit willen breiden met nieuwbouw. Voor al deze vergunningen is minimaal een goede tekening nodig van de bestaande en nieuwe situatie. Bij veel verbouwingen, zoals een dakopbouw of een aanbouw, is echter ook een constructieve berekening vereist. Bij nog grotere verbouwingen en nieuwbouw wordt ook om berekeningen op het gebied van klimaat gevraagd, zoals zonlicht- en ventilatieberekeningen. Wij kunnen al deze stukken voor u voorzien.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.

Brandveiligheidsvergunning aanvragen

Ook op het gebied van brandveiligheid verzorgen wij voor diverse bedrijven en organisaties de nodige vergunningen voor het brandveilig gebruiken van een gebouw. In veel gevallen is geen vergunning nodig en volstaat het doen van een melding. Deze meldingen worden ook gedaan in het omgevingsloket. Door onze kennis en ervaring op dit vlak en doordat wij altijd op de hoogte blijven van de laatste normen en regels kunnen wij gedegen advies geven over het type melding of aanvraag welke de opdrachtgever dient te doen. Ook geven wij advies over de eventuele aanpassingen die nodig zijn aan het pand om te voldoen aan de regelgeving.

Heeft u een brandveiligheid vergunning? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.

Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13