Ontwerptekeningen in 3D BIM - Base Consultancy
← Terug naar diensten overzicht

Ontwerptekeningen in 3D BIM

Communicatie en samenwerking zijn essentieel voor een goed verloop van elk bouwproject. Voor het efficiënt delen van alle beschikbare informatie is duidelijke en consistente documentatie nodig. In zowel de voorbereiding, uitvoering en beheer & onderhoud fase zijn tekeningen een belangrijke informatiedrager. Het 3D BIM (Bouw Informatie Model) model is gericht op het beschikbaar maken van informatie.

Wij maken, na het pand en/of buitenruimte te hebben ingemeten, een intelligent 3D-model. Een goed opgezet 3D BIM model is de basis voor de verschillende documenten en tekeningen die nodig zijn in het bouwproject. Dit zijn onder andere:

 • Ontwerptekeningen
 • Vergunningstekeningen
 • Inrichtingstekeningen
 • Situatietekeningen
 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen voor de uitvoering

Het BIM model kan in de toekomst gebruikt worden bij eventuele verbouwingen en/of uitbreidingen. Het digitale model kan gemakkelijk worden aangepast en hergebruikt.

Ook in de beheer en onderhoudsfase is het BIM model van toegevoegde waarde. Het model is een weergave van de bouwkundige onderdelen waaruit het gebouw bestaat. Hierdoor kan het gebruikt worden voor het generen van overzichtelijke weergaven zoals:

 • Bruto vloeroppervlakte, verhuurbare vloeroppervlakte, en compartimentering van het gebouw.
 • Het aantal type en grootte van de aanwezige deuren, ramen, trappen, dakluiken vloeren.
 • De aanwezige muur-, plafond- en vloerafwerkingen.
 • Ruimte verhuur en gebruik.

Door gebruik te maken van een intelligent 3D-BIM model wordt de beschikbare informatie inzichtelijk en deelbaar gemaakt. Dit maakt goede en snelle communicatie mogelijk.

In het begin van het bouwtraject is er veel flexibiliteit en hebben beslissingen grote impact op de kosten, doorlooptijd, duurzaamheid en kwaliteit. Echter, informatie is nog zeer beperkt beschikbaar. Gedurende het traject komt er steeds meer informatie beschikbaar maar neemt de flexibiliteit sterk af.

Door te werken met een 3D-BIM model komt informatie snel en efficiënt beschikbaar. Bovendien kunnen de uitkomsten van beslissingen in het model gesimuleerd worden.

Het BIM Model richt zich op samenwerking tussen verschillende disciplines/specialismen.

 • Van ontwerp tot aan uitvoering kan hetzelfde programma gebruikt worden
 • Volledige en Consistente Documentatie
 • Simulatie, klimaat/constructie/installaties

BIM koppelen aan bestekken

Wij gebruiken 3D Revit voor het bouwen van een BIM en Kubus Spexx voor het samenstellen van bestekken. Bestanden worden geëxporteerd vanuit het BIM model en geïmporteerd in Kubus Spexx, wat weer wordt vertaald naar een bestek. Omgekeerd is dit ook mogelijk. Door middel van een IFC-viewer kan de opdrachtgever en/of de gebruiker de relaties tussen objecten in het BIM met de bijbehorende bestekteksten zichtbaar maken. Het ligt het meest voor de hand om de elementensystematiek (NL/SfB) te gebruiken, omdat de meeste BIM-modellen volgens deze systematiek zijn opgebouwd. Daarnaast wordt de NL/SfB ook gebruikt voor onder andere Conditiemeting van gebouwen (NEN 2767), Bouwkosten (NEN 2699), MJOP’s, PvE voor gebouwen (NEN 2658 + NPR), Nationale milieudatabase, NIBE, GPR, BREEAM en GreenCalc.

Wij pionieren zelf al enige tijd met bestekken op basis van de elementensystematiek (NL/SfB) en deze wijze van specificeren is ons niet vreemd. De koppeling met BIM is nog volop in ontwikkeling. Belangrijk hierin is de marktvraag, waarbij opdrachtgevers, fabrikanten en softwareleveranciers samen afspraken moeten maken. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, participeren in de ontwikkeling van nieuwe pakketten en onderzoeken de mogelijkheden om zelf koppelingen te maken en delen onze ervaringen.

Ontwerptekeningen in 3D BIM laten maken?

Wilt u ontwerptekening in 3D BIM laten maken? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.

Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13