Projectmanagement - Base Consultancy
← Terug naar diensten overzicht

Projectmanagement

Projectmanagement stelt andere eisen aan onze adviseurs dan alleen het hebben van bouwkundige en civieltechnische kennis. Van onze adviseurs mag u verwachten dat zij de projecten goed en snel doorgronden en deze organiseren, sturen en beheersen in het totale bouwproces op zowel financieel als juridische gebied. Onze adviseurs geven richting aan het gedrag van anderen en zijn communicatief vaardig.

Projectbeheersing

Bij het beheersen van de opdracht op het gebied van kwaliteit, geld, tijd, organisatie, informatie en risico’s maken wij onderscheid in twee delen. Enerzijds het beheersen van de bouwkundige werken en anderzijds onze eigen advieswerkzaamheden. Voor onze eigen werkzaamheden hanteren wij het principe van projectmatig werken, waarbij wij zoveel mogelijk aansluiten op de werkwijzen van uw organisatie. Onze adviseurs hebben op het gebied van het projectmatig werken ruime ervaring opgedaan met de Prince 2 en Ipma methodiek. Voor het beheersen van de bouwkundige werken is het projectmatig werken van belang, maar gaat het ons nog meer om zaken als innovatief, slim, kostenbewust en kwaliteitsgericht.

Risicomanagement.

Wij geloven in een doelgericht en bondig risicomanagement. De opdrachtgever ontvangt vooraf en met een wekelijkse actualisatie een top 5 met risico’s. Deze risico’s worden gescoord op de aspecten kwaliteit, geld en tijd op een schaal van laag, midden en hoog. Tevens worden per risico de oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen gegeven. Deze risico’s betreffen zowel het bouwkundige werk, als onze eigen werkzaamheden. De risico’s ten aanzien van het bouwkundige werk hebben hierbij over het algemeen een grotere impact. Wij hanteren hierbij niet alleen een korte termijn visie, maar ook een voor de langere termijn. Focuspunten zijn onder andere hoe lang gaat het gebouw nog mee, wat zijn de gevolgen voor beheer & onderhoud, wat is het risico van een materiaalkeuze.

Op zoek naar projectmanagement?

Bent u op zoek naar projectmanagement? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.

 

Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13